Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Pohjois-Norjan talous jatkaa kasvuaan – työvoimaa tarvitaan - Suomen suurlähetystö, Oslo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Puh. +47-2212 4900
S-posti: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 29.5.2018

Pohjois-Norjan talous jatkaa kasvuaan – työvoimaa tarvitaan

Pohjois-Norjan talous kasvaa - vetureina ovat erityisesti palvelu-, terveys- ja rakennussektori. Kasvua hidastaa kuitenkin työvoimapula. Arctic Labour-hanke houkuttelee pohjoissuomalaisia ammattilaisia töihin Norjaan - haasteena on kielitaito.

Pohjois-Norjan infrastruktuuria rakennetaan ja kunnostetaan - mahdollisuuksia on myös suomalaisyrityksille. Suomi ja Norja tekevät infrayhteistyötä Jäämeren rata-selvityksessä sekä Aurora-Borealis -älytiehankkeessa.  Norjan hallitus esittää miljardin kruunun (n. 103 milj. €) myöntämistä pohjoisten alueiden tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi. Hyvän vastaanoton saanut Visit Arctic Europe-hanke on myös saamassa jatkoa.

Pohjois-Norjan talous kasvaa edelleen – työvoimapula vaivaa

Pohjois-Norjan talous on jo useamman vuoden kasvanut muuta maata nopeammin. Kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevina vuosina, mutta ei yhtä suurena kuin tähän saakka. Investoinnit Pohjois-Norjaan kasvoivat lähes 7 % vuonna 2016, jolloin korkeat asuntojen hinnat vauhdittivat erityisesti rakennusalaa. Investointien ennustetaan kasvavan 2 % kuluvana ja tulevana vuonna. Lasku johtuu ennen kaikkea asuntomarkkinoiden hiipumisesta, mutta toisaalta kansallisen liikennesuunnitelman myötä Pohjois-Norjan infrastruktuuria kunnostetaan ja rakennetaan, mikä pitää edelleen rakennusteollisuuden pyörät käynnissä.

Meri toimii Pohjois-Norjan talouskasvun moottorina. Öljyjätti Equinor (ent. Statoil) investoi Barentsinmerellä sijaitsevan Johan Castberg-öljy- ja kaasukentän rakennustöihin noin 49 mrd NOK (n. 5 mrd €). Investointi avaa valtavat markkinat alihankkijoille ja sen työllistävä vaikutus on merkittävä. Kalastuksesta saadut tulot ovat myös kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Vuonna 2017 kalastuksesta saadut tulot nousivat ennätystasolle 94,5 miljardiin kruunuun (n. 9,7 mrd €).

Alueen kehitys seuraa tulevaisuudessa globaalia trendiä, kun perinteisiä teollisuuden työpaikkoja katoaa palvelujen kasvaessa yhä merkittävämmäksi työllistäjäksi. Pohjois-Norjan kasvavat alat ovat ennen kaikkea turismi, terveydenhuolto ja rakennusala.

Pohjois-Norjan infrastruktuuriin panostetaan – mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille

Vuonna 2017 julkistetussa kansallisessa liikennesuunnitelmassa Norjan infrastruktuuriin investoidaan historiallisen paljon, ja osansa saa myös Pohjois-Norja. Suurimmat hankkeet ovat 8,4 miljardin kruunun (n. 874 milj. €) arvoinen Hålogalandsvegenin rakennus ja E6-tien rakennus Helgelandissa, jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2022. Rakennushankkeen budjetti on 8 miljardia kruunua (n. 830 milj. €). Bodøön rakennetaan puolestaan uusi lentokenttä, jonka rakennustyöt alkavat 2020 - 2021 ja kenttä valmistuu suunnitelman mukaan 2024 - 2026.

Kaikki Norjan julkiset kilpailutuksen löytyvät osoitteesta www.doffin.no, minkä lisäksi infrahankkeiden tiedot löytyvät myös Norjan liikenneviraston sivuilta www.vegvesen.no/vegprosjekter.

Jäämeren rata
Jäämeren radan viisi vaihtoehtoa. Kuva: Liikennevirasto.

Jäämeren rata ja Aurora-Borealis – infrayhteistyö Suomen ja Norjan välillä

Näkyvin yhteistyöhanke infrastruktuurin saralla on Jäämeren ratahanke. Tällä hetkellä suomalais-norjalainen työryhmä selvittää Rovaniemi - Kirkkoniemi radan kustannuksia, rahoitusmallia, ympäristökysymyksiä sekä saamelaisten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Liikenneministeriö korostaa, ettei kyseessä ole vain maidemme pohjoisosia koskeva hanke, vaan rata on tärkeä eurooppalainen hanke, joka kytkisi Pohjois-Euroopan osaksi Manner-Eurooppaa. Radalla olisi myönteinen vaikutus monelle alueen elinkeinolle, mutta toisaalta sen kielteiset vaikutukset esim. porotaloudelle huolestuttavat.

Älytie
Aurora-älytie. Kuva: Markus Kiili/Liikennevirasto

Aurora Borealis -älytiehanke Kolarin ja Tromssan välillä on ainutlaatuinen yhteistyöhanke. Valtatie 21 on kunnostettu teknologian avulla älytieksi, joka kerää tiestä ja sen ympäristöstä reaaliaikaista tietoa, joka on kaikkien saatavilla. Sen lisäksi tie tarjoaa kansainväliselle autoteollisuudelle ainutlaatuisen mahdollisuuden testata autonomisia ajoneuvoja vaativissa olosuhteissa. Valtatie 21 on erityisen tärkeä Norjalle, koska Pohjois-Norjassa pyydetty lohi kuljetetaan rekoilla tietä pitkin Helsinkiin, josta lohi lennätetään Aasian markkinoille.

Hallitukselta huippusatsaus pohjoisen tietoliikenneverkoston parantamiseksi

Norjan hallitus on esittänyt 1 miljardin kruunun (n. 103 miljoonaa €) myöntämistä valtion omistamalle Space Norway -yhtiölle, joka työskentelee satelliittipohjaisen laajakaistayhteyden rakentamiseksi Pohjois-Norjaan. Miljardin kruunun pääoma helpottaisi Space Norwayn neuvotteluita pankkien ja alihankkijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on kahden satelliitin laukaisu vuonna 2022, jotka kattavat 65. leveysasteen pohjoispuolen 24 tuntia vuorokaudessa.

Hyvät viestintäyhteydet ovat tärkeät elinkeinoelämän kehittämiseksi pohjoisessa. Puutteelliset yhteydet ovat aiheuttaneet haasteita puolustusvoimille, etsintä- ja pelastustoiminnalle sekä öljyntorjunnalle, jotka tulevat myös hyötymään uudesta panostuksesta pohjoisen tietoliikenneverkostoon. Lopulliset päätökset satelliiteista tehdään syksyn 2018 aikana ja neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa ovat käynnissä.

Arctic Labour-hanke houkuttelee pohjoissuomalaisia osaajia Pohjois-Norjaan

Tromssan läänin työttömyysprosentti on alle kaksi prosenttia ja läänissä on yli 1500 vapaata työpaikkaa. Etenkin hoito- ja rakennusalalle tarvitaan lisää työntekijöitä, samoin koko palvelualalle. Työvoimapulaa helpottamaan perustettiin Pohjois-Norjassa 2017 Interreg Nordin rahoittama pilottihanke Arctic Labour. Hankkeen tavoitteena on hankkia päteviä työntekijöitä Pohjois-Suomesta ja -Ruotsista Pohjois-Norjaan, ja auttaa heitä käytännön asioissa ja verkoston luomisessa.

Arctic Labour on vienyt pohjoisnorjalaisia työnantajia Oulun ammattioppilaitokseen kertomaan työllistymismahdollisuuksista Pohjois-Norjassa ja järjestänyt bussikuljetuksen oululaisnuorille Tromssaan rekrytointitilaisuuteen. Vapaita työpaikkoja olisi Pohjois-Norjassa tarjolla, mutta hankkeen vetäjien mukaan suurimpana haasteena on työnhakijoiden puutteellinen kielitaito.

Visit Arctic Europe yhdistää Suomen, Norjan ja Ruotsin arktiset matkailutoimijat

Turismi on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti pohjoisessa, jossa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoiset matkailutoimijat yhdistivät voimansa Visit Arctic Europe -hankkeessa (VAE), jossa kaikkien kolmen maan pohjoisia alueita markkinoitiin yhden arktisen tavaramerkin alla. Hankkeen rahoittajina toimi EU-ohjelma Interreg Nord, julkinen sektori sekä 90 yritystä. Hanke päättyi 31.12.2017, mutta rahoitusta on jo haettu Visit Arctic Europe II -hanketta varten.

Hankkeen johtajan Rauno Posion mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan arktisille alueille saapui VAE:n seurauksena 33 000 turistia, jotka takasivat 38 miljoonan euron lisätulot alueelle. Kasvaneen turistivirran ja sesongin ulkopuolella lisääntyneiden yöpymisten lisääntymisen seurauksena uusia työpaikkoja syntyi alueelle 400. Niin paikalliset matkailuyrittäjät kuin kansainväliset matkanjärjestäjät ovat olleet hankkeeseen tyytyväisiä. Posion mukaan paluuta entiseen ei ole – yhteistyö pohjoisten alueiden turismissa on tullut jäädäkseen.

VAE II -hanke keskittyy erityisesti sesongin ulkopuolisen matkailun kasvattamiseen ympärivuotisten työpaikkojen takaamiseksi sekä kestävän kehityksen huomioimiseen kaikessa turistien toiminnassa pohjoisessa. VAE II on jo onnistunut rekrytoimaan yli 120 yritystä mukaan hankkeen kakkosvaiheeseen, mikä on 30 % enemmän kuin ensimmäisessä vaiheessa.

teksti: Henna Kvam

Tulosta

Päivitetty 31.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Oslo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot