Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Oslo : Palvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Puh. +47-2212 4900
S-posti: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 Muut asiat

Suurlähetystön asiakaspalvelu 

 • Ma-pe 9.00-12.00
 • To myös 13.00-15.00
 • Puh. +47-2212 4900
 • Ajanvarausta ei tarvita tavallista 5 v. passihakemusta jätettäessä
 • Edustusto on suljettu Suomen lainsäädännön mukaisten pyhä- ja juhlapäivien lisäksi vapunpäivänä, juhannus-ja jouluaattona sekä asemamaan yleisinä juhlapäivinä.
 • Yhteystiedot

Huom! Suurlähetystön asiakaspalvelu on kiinni maanantai 24.12.2018 - tiistai 1.1.2019


Ajokortti


Aseet

Asevelvollisuus

 • Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

 • Norjassa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan Suomen puolustusvoimien aluetoimistoon tai suurlähetystön konsuliyksikköön.

 • Suomen kansalainen, jolla on myös Norjan kansalaisuus, ei ole kutsunnanalainen eikä hänen tarvitse suorittaa asevelvollisuuttaan Suomessa sinä aikana, kun hän pysyvästi asuu Norjassa. Tämä sopimustulkinta perustuu Suomen väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietojen oikeellisuuteen. Siksi kannattaa varmistaa väestökirjanpitäjältä maistraatista, että tiedot ovat oikein.

 • Vapautettu monikansalainen asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jolloin hän täyttää 30 vuotta.

 • Lisätietoa asevelvollisen monikansalaisuudesta.(katso varusmiehen opas) 

 • Lisätietoja asevelvollisuuden suorittamisesta Suomessa löytyy Puolustusvoimien kotisivulta.

Asianajajat


Auto

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttö Suomessa

Muuttoauton tuomiseen liittyvistä säännöksistä antaa tietoja Suomen tulli.

Lisätietoja autoihin liittyen saa Tullin tietopalvelusta.

Norjassa autojen tuontiin liittyvät kysymyksiin vastaa Skatteetaten.

Talvirenkaat

Suomessa

 • Talvirengaspakko alkaa 1. joulukuuta
 • Talvirengaspakko koskee myös ulkomailla rekisteröityjä henkilö- ja pakettiautoja, kun niillä ajetaan Suomessa.

Lisätietoja Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Liikenteen turvallisuusvirastosta (Trafi)

Norjassa

 • Talvikelillä käytettävä 1.12. - 31.3.
 • Nastarenkaita voi käyttää marraskuun alusta toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin. Nordland, Troms ja Finnmarkin lääneissä 16.10.-1.5. Vuorilla ja ajo-olosuhteiden sitä edellyttäessä voi nastarenkaita käyttää myös aiemmin ja myöhemmin.
 • Oslossa ja Bergenissä on nastarenkaille määrätty maksu, joka tulee maksaa myös ulkomailla rekisteröityjen autojen osalta. Jos ei maksa kyseistä maksua, annetaan nastarenkailla ajosta Oslossa ja Bergenissä lisämaksua.

Lisätietoja Statens vegvesen tie- ja liikennetiedotuksesta

Tietullit

Norjassa tietullit koskevat kaikkia autoilijoita, myös ulkomaan rekisterissä olevia autoja.

 Lisätietoja tietulleista englanniksi Autopass- ja Fjellinjen verkkosivulta.

Auton poishinaus Oslossa

 • julkiselta paikalta poishinattua autoa voi tiedustella täältä
 • parkkihallista tai yksityiseltä parkkipaikalta poishinattu auto löytyy yleensä täältä


Eläimet

Tuonti Suomeen

Tuonti Norjaan


Eläke

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa ja myös suurlähetystöistä.

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Norjasta

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Kalastus


Kuolemantapaus

Ohjeita omaisille Haloo Pohjola: Kuolemantapaus ja perintö Norjassa

 • Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksesta ja perunkirjoituksesta.
 • Hautauksessa, kotiutuksessa ja perunkirjoituksessa auttaa hautaustoimisto
 • Norjan valtion hautausavustus pysyvästi maassa asuvalle edellyttää, että vainaja kuuluu Norjan sosiaaliturvaan ja riippuu pesän varojen määrästä.  Lisätietoa NAV:sta.
 • Kannattaa tiedustella oliko vainajalla työpaikan kautta vakuutus, joka kattaisi kustannuksia kuolemantapauksessa.
 • Norjassa monet ammattiyhdistykset antavat jäsenilleen hautajaisavustuksia.
 • Jos vainajalla ei ole varoja tai omaiset eivät voi hoitaa hautausta, paikallinen sosiaalitoimisto hoitaa hautauksen ja perunkirjoituksen Norjassa.
 • Myös Suomessa toimiva hautaustoimisto voi hakea vainajan Norjasta.
 • Jos vainaja ei kuollut sairaalassa, tehdään yleensä ruumiinavaus.

Arkkukotiutus

 • Norjalaiselta hautaustoimistolta tarvittavat paperit.

Uurnakotiutus

 • Toimitettaessa/vietäessä uurna Suomeen tarvitaan todistus tuhkauksesta, jonka saa krematoriosta tai hautaustoimistosta.
 • Uurnan voi lähettää postissa tai lentorahtina (arvopostina).
 • Hautaustoimistot lähettävät uurnan seurakunnille, ei yksityisosoitteeseen.

Perunkirjoitus


Lapsioikeus

 • Pohjoismaiset isyydentunnustamista, elatusapua, huoltajuutta ja adoptiota koskevat päätökset ovat voimassa myös Suomessa ilman erillistä päätöstä.
 • Lapsen luvaton haltuunotto. Norjassa asuvat suomalaiset ja heidän lapsensa ovat Norjan viranomaisten toimivallan alaisia ja lapsikaappaustapauksissa tulee ottaa yhteyttä Norjan viranomaisiin, poliisiin tai kansainvälisissä tapauksissa Utenriksdepartementetiin.

Löytötavarat

 • Jos Norjan poliisille tulee löytötavaraa, josta käy ilmi että omistaja on suomalainen, niin poliisi pyrkii toimittamaan löytötavaran Suomen suurlähetystöön Osloon. Suurlähetystö pyrkii tavoittamaan omistajan ja palauttamaan löytötavaran takaisin omistajalleen.
 • Passit ja ajokortit toimitetaan myöntäneelle viranomaiselle.


Muutto Suomeen

 • Muutettaessa Norjasta Suomeen ei muuttajan tarvitse ilmoittaa muutosta Norjan verotoimistoon.
 • Suomeen saavuttaessa muuttajan on ilmoitettava muutostaan tulopaikkakunnan maistraattiin seitsemän (7) päivän kuluessa. Muuttajan on esitettävä maistraatille henkilöllisyyden osoittava asiakirja (passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai vastaava).

 • Suomeen muuttoa suunnitteleva ulkomaalainen saa Maahanmuuttoviraston kotisivuilta ensi käden tietoa siitä, tarvitseeko hän viisumin tai oleskeluluvan tullakseen Suomeen sekä mitkä ovat oleskeluluvan edellytykset.

 • Haloo Pohjola -neuvontapalvelu on Pohjoismaiden ministerineuvoston palvelu, joka helpottaa yksityishenkilöiden ja yritysten liikkuvuutta Pohjoismaissa. Tietopalvelulla pyritään helpottamaan muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun ja yrityksen perustamiseen liittyvien päätösten tekemistä

 • Muuttajalle Perustietoa Suomesta

 • Suomi-Seuran neuvontapalvelu Helsingissä opastaa paluumuuttoon liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu myös ulkosuomalaisille, jotka tarvitsevat tietoa Suomen lainsäädännöstä ja yhteiskunnasta. Palvelu on erikoistunut välittämään tietoa seniori-ikäisiä muuttajia askarruttaviin kysymyksiin.

 • Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muutto Norjaan


Notaaripalvelut

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä

 • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 •  jäljennöksen oikeaksi todistaminen asiakirjasta
 • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä.

Lisäksi edustustoilla on mahdollisuus suorittaa muuhun lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä

 • isyyden tunnustamisen vastaanottaminen
 • kiinteistön kaupan vahvistaminen

Toimitusmaksu

 • Julkisen notaarin tehtävistä ulkomailla perittävä toimitusmaksu on 30 euroa/vahvistus.

Suomen kunniakonsulit voivat Suomen säädösten mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti.

Asiakirjojen laillistaminen ulkoasiainministeriössä

 • Allekirjoittajien henkilöllisyyden varmentamiseksi tai asiakirjan oikeellisuuden toteamiseksi ulkomaan viranomainen tai yritys voi pyytää Suomen viranomaisen virallista vahvistusta Suomessa tehtyihin asiakirjoihin. Lisätietoja ulkoasiainministeriön kotisivuilta, Asiakirjojen laillistaminen ulkoasiainministeriössä.

Raskas liikenne

Ohje raskaita ajoneuvoja Norjassa ajaville suomeksi.

1.1.2015 voimaan tulleita määräyksiä


Rikoksen uhri

Rikosvahinkojen korvaaminen valtion varoista

 • Valtio voi maksaa korvausta Suomessa tehtyjen rikosten aiheuttamista henkilö- tai esinevahingosta tai muusta taloudellisesta vahingosta eräissä tapauksissa. Väkivaltarikosten korvaaminen eurooppalaisen yleissopimuksen perusteella.
 • Korvaukseen ovat oikeutettuja yleissopimuksen sopimusvaltioiden kansalaiset (Suomi ja Norja ovat mukana) sekä kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka vakinaisesti asuvat valtiossa, jonka alueella rikos on tehty.
 • Valtio, jonka alueella väkivaltarikos on tehty, suorittaa korvausta yleissopimuksen perusteella silloin, kun sitä ei voi saada muualta

a) henkilölle, jolle on aiheutettu vakava ruumiinvamma tai terveyden heikentyminen tahallisella väkivaltarikoksella

b) elatusapuun oikeutetulle, kun elatusvelvollisen kuolema on aiheutunut tällaisen rikoksen seurauksena.

Lisätietoja poliisin verkkosivuilta.


Taloudellinen avustaminen

 • Suomen suurlähetystö voi avustaa tilapäisesti ulkomailla oleskelevia suomalaisia neuvomalla nopeimman rahansiirtotien Suomesta kohdemaahan erityisten rahanvälitysyritysten (Forex, Wester Union) kautta tai pankkisiirtoina.
 • Suurlähetystö voi auttaa Norjassa rahattomana olevaa henkilöä saamaan rahaa Suomesta paluulippua varten joko ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona suoraan ao. henkilön tililtä, tai omaisten tekemää talletusta vastaan (ulkoasiainministeriö veloittaa aina toimitusmaksun).
 • Jos edellä mainituista toimenpiteistä ei ole apua, paluulipun saamisessa auttaa pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen nojalla Norjassa sosiaalipäivystys. Oslossa ympärivuorokautinen päivystys: Sosial vakttjeneste, Storgata 40, 0182 Oslo, puh. +47 22 11 70 90.

Sosiaaliturva


Tulli


Veneily


Verotus


Vihkiminen

 • Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.
 • Suomen kirkon vihkimisoikeudet ulkomailla
 • Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.
 • Norjassa asuva suomalainen saa esteettömyystodistuksen (prøvingsattest) asuinpaikkakuntansa verotoimistosta, kelpaa sinällään Pohjoismaissa.
 • Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Norjassa asuva saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista/seurakunnasta, missä hän viimeksi oli Suomessa kirjoilla.
 • Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.
 • Suomen kansalaisen tulee Norjassa itse huolehtia siitä, että Norjassa solmittu avioliitto rekisteröidään myös Suomessa. Sen voi tehdä joko suurlähetystön välityksellä tai itse siihen maistraattiin, jossa asianomainen asui viimeksi Suomessa.
 • Avioliiton solmimisesta ulkomailla saa tarkempia lisätietoja maistraatin kotisivuilta tai Suomen kirkon kotisivuilta.


Väestörekisteri

Muutettaessa Suomesta ulkomaille  tai ulkomailla

 • On tehtävä muuttoilmoitus.
 • Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään.
 • Maistraatit eivät ilmoita ulkomailla asuvien suomalaisten osoitetietoja Suomen ulkomaanedustustoille eli suurlähetystöille, konsulaateille tai näiden toimipisteille, vaan ilmoittamisen tekee kansalainen itse.
 • Suomen ulkomaanedustustot eivät ilmoita ulkomailla asuvien suomalaisten osoitetietoja maistraateille Suomeen vaan se on kansalaisen oikeus ja velvollisuus.

Muutto ulkomaille

Suomen kansalaisen muuttaessa ulkomailla

Lisää ohjeita ulkosuomalaisille maistraatin verkkosivuilla.

© Suomen suurlähetystö, Oslo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot