Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Finlands ambassad i Oslo söker en administrationshandläggare - Finlands Ambassade, Oslo : Aktuelt

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 
Nyheter, 15.01.2019

Finlands ambassad i Oslo söker en administrationshandläggare

Finlands ambassad i Oslo söker en lokalt anställd administrationshandläggare fr.o.m. 1.3.2019 eller enligt överenskommelse.  

kevät

I administrationshandläggarens arbete ligger tyngdpunkten för närvarande på ambassadens  ekonomi- och informationsförvaltningsärenden, att fungera som ambassadens IT-stöd, att bistå i personalförvaltningsärenden, att bistå med besöks- och evenemangsarrangemang, att fungera som assistent till beskickningschefens ställföreträdare samt andra uppgifter som beskickningschefen eller dennes ställföreträdare bestämmer.

Ambassaden kan vid behov precisera administrationshandläggarens arbetsuppgifter.  

Ansökanden förväntas ha en för uppgiften relevant yrkeshögskole-examen eller annan motsvarande utbildning, tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter samt intresse för att främja Finlandsrelaterade frågor i Norge. Ansökanden förväntas vara lösningsinriktad, samarbetsorienterad,  ha en god initiativförmåga samt förmåga till effektiv kommunikation både muntligt och skriftligt på finska och svenska eller norska. Kunskaper i engelska är en merit.

I arbetsförhållandet tillämpas den lokalt anställda arbetstagarens arbetsvillkor och norsk lagstiftning.  Arbetsförhållandet är tillsvidare. 

En säkerhetsutredning av ansökanden, som tilltänks rådgivarbefattningen, utförs på basis av ansökandens godkännande (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Närmare uppgifter om säkerhetsutredningsförfarandet och rättsskyddet för den utredningen gäller finns på adressen: https://www.supo.fi/ 

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.  Vi överför inte dina uppgifter vidare utan en berättigad lagenlig grund. Bekanta dig med vår dataskyddspraxis på adressen https://um.fi/dataskydd-inom-utrikesforvaltningen. När du ansöker till befattningen, godkänner du dataskyddspraxisen och ger samtidigt ett godkännande till en behandling av dina personuppgifter. 

Mer information om befattningen ges av ambassadråd Ann-Mari Fröberg, tfn +47 22 12 49 12; ann-mari.froberg@formin.fi

Vi ber ansökanden att skicka sina skriftliga ansökningar med CV och kopior på intyg (examensintyg)  till adressen sanomat.osl@formin.fi senast 29.1.2019 

Skriv ut siden

Oppdatert 30.01.2019


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact